แทงบอลออนไลน์

แทงบอลออนไลน์

‎สถานีอวกาศที่จะเป็นเจ้าภาพจุดที่หนาวที่สุดในจักรวาล‎

สถานีอวกาศที่จะเป็นเจ้าภาพจุดที่หนาวที่สุดในจักรวาล‎

‎ภาพประกอบของศิลปินเกี่ยวกับชิปอะตอมสําหรับใช้งานโดย Cold Atom Laboratory (CAL) ของ NASA ซึ่งจะใช้เลเซอร์เพื่อทําให้อะตอมเย็นลงจนถึงอุณหภูมิที่สูงมาก CAL มีกําหนดจะเปิดตัวไปยังสถานีอวกาศในเดือนสิงหาคม 2017‎‎ ‎‎(เครดิตภาพ: นาซา)‎ ‎สถานีอวกาศนานาชาติ (ISS)...

Continue reading...